ජීවිත 60 ක් බේරාගත් බස් රියදුරු | දිනමිණ

ජීවිත 60 ක් බේරාගත් බස් රියදුරු

 
මඟීන් රැගෙන යමින් තිබූ ශ්‍රී ලංගම බස් රථයක් හදිසියේ තිරිංග ක්‍රියාවිරහිත වී ප්‍රපාතයකට ඇදී යමින් තිබිය දී පස් කන්දක් දෙසට බස් රථය ධාවනය කර සිදුවීමට ගිය විශාල අනතුරක් දැඩි පරිශ්‍රමයක් යොදා වලක්වා ගැනීමට එහි රියදුරු සමත්ව ඇත.
 
බදුල්ල සිට කොළඹ බලා ධාවනය වෙමින් තිබූ මෙම බස් රථයේ තිරිංග බෙරගල - විහාරගල ප්‍රදේශයේ දී එකවර ම ක්‍රියාවිරත වී ඇති අතර රියදුරා බස් රථය නවතාගෙන ඇත්තේ, මාර්ගයේ දකුණුපස පිහිටි කාණුවක් හරහා පස් කණ්ඩියක් දෙසට ධාවනය කරමිනි
 
සිද්ධිය වනවිට බස්රථයේ මගීන් 60 දෙනෙකු පමණ සිට තිබෙයි
 
මෙලෙස අනතුර වළක්වා නොගත්තේ නම් බස් රථය මීටර් 500 පමණ ප්‍රපාතයකට වැටීමට අවධානමක් තිබූ බව වාර්තා වෙයි
 
මෙලෙස අනතුර වලක්වා ගැනීමට කටයුතු කර තිබූ බස් රථයේ රියදුරු ඩී.එම්. ප්‍රියන්ත යි.
 

නව අදහස දක්වන්න