වර්තමාන ආණ්ඩුවේ මූල්‍ය කළමනාකරණය තුළ පරස්පරතා රැසක් තිබෙනවා - විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස | දිනමිණ

වර්තමාන ආණ්ඩුවේ මූල්‍ය කළමනාකරණය තුළ පරස්පරතා රැසක් තිබෙනවා - විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස

වර්තමාන ආණ්ඩුවේ මූල්‍ය කළමනාකරණය තුළ පරස්පරතා රැසක් ඇතැයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (21) ප්‍රකාශ කෙළේය.

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මේ බව සඳහන් කළේ අය වැය පිළිබඳ දෙවැනිවර කියවීමේ විවාදයට ඊයේ (21) එක් වෙමිනි.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මෙසේ ද පැවසීය.

අපනයන උනන්දු කරනවා වෙනුවට අපනයන හකුළුවා හැරීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරනවා. ඇතැම් දේශපාලනඥයන් සහ නිලධාරීන් දුම්කොළ සමාගම්වල සාක්කුවට වැටී ඔවුන්ගේ පදයට නැටවෙන පිරිසක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

බොහෝ තොරතුරු පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ආණ්ඩුව අපොහොසත් වී තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව නමට පමණක් උත්තරීතර ආයතනයක් බවට පත් වී තිබෙනවා.

විධායකයට මුක්කු ගසන පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන ඇතැම් පිරිස් හා ආණ්ඩුව එක් වී ලක්ෂ 220 ක් වූ ජනතාවගෙන් ද තොරතුරු වසන් කර තිබෙනවා. අද වන විට පවතින්නේ ජනතා ගිවිසුමක් නොව ගජමිතුරුවාදයේ රට විනාශයකට පත් කරන පොලිටිකල් ඩීල් එකක්.

අද ජනතාව සම්බන්ධයෙන් වත්මන් ආණ්ඩුවට සම්මුතියක් නැහැ. සම්මුතිය තිබෙන්නේ වෙනත් දේශපාලන කණ්ඩායමක් සමඟයි. දූෂණය, ගජමිතුරුවාදය හා විනාශය සහිතව මේ ආණ්ඩුව ඉදිරියට යනවා. අපි හැම වේලාවෙම කරන්නේ තොරතුරු නොදැන අඳුරේ අතපතගෑමක්. අයි.එම්. එෆ්. සමඟ කාර්ය මණ්ඩල මට්ටමේ ගිවිසුම පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දීමට ආණ්ඩුව අපොහොසත් වී තිබෙනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුව නමට විතරයි උත්තරීතර. නමට විතරයි මුදල් බලය ඇති ආයතනය වන්නේ. විධායකයට මුක්කු ගහන අතකොළු බවට පත්වූ කණ්ඩායම හා එකතු වෙලා පාර්ලිමේන්තුවෙන් තොරතුරු වසන් කර ලක්ෂ 220 ක් වූ ජනතාවගෙනුත් තොරතුරු වසන් කරලා.

 

නව අදහස දක්වන්න