ධීවර කාර්මිකයන්ට ඉන්ධන සහනාධාරයක් | දිනමිණ

ධීවර කාර්මිකයන්ට ඉන්ධන සහනාධාරයක්

ධීවර කාර්මිකයන්ට ඉන්ධන සහනාධාරයක් දීමට කටයුතු සැලසුම් කෙරේ. මෙම සහනය ඉදිරි මාස 6ක කාලය සඳහා ධීවරයන්ට හිමි වනු ඇත.‌

මේ යටතේ දැනට යෝජනා වී ඇත්තේ ඩීසල් ලීටරය රුපියල් 200ක පමණ සහන මුදලකට ලබා දීමටයි. ධීවර ඇමැති ඩග්ලස් දේවානන්දා මහතා විසින් මේ සඳහා වූ යෝජනාවක් කැබ්නට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කෙරණු අතර එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළ සකස් කිරීම පිණිස බලශක්ති අමාත්‍යංශය සහ ධීවර අමාත්‍යංශය අතර සාකච්ඡාවක් විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමැති කංචන විජේසේකර, ධීවර රාජ්‍ය ඇමැති ඩී.වී.චානක මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ එම අමාත්‍යංශයන්හි නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්විණි.

බුද්ධිකා ඉඹුලාන

නව අදහස දක්වන්න