මොරොන්තුඩුව පොලිසියෙන් වෙසක් කලාපයක් | දිනමිණ

මොරොන්තුඩුව පොලිසියෙන් වෙසක් කලාපයක්

වෙසක් පුර පොහොය නිමිත්තෙන් කළුතර, මොරොන්තුඩුව පොලිස් ස්ථානාධිපති කැළුම් ද සිල්වා මහතාගේ උපදෙස් පරිදි, එහි ප්‍රජා පොලිස් ස්ථානාධිපති ‍සුනිල් සාන්ත වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සංවිධානයෙන් මොරොන්තුඩුව නගරය ආශ්‍රිතව වෙසක් කලාපයක් පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කර ඇත. ඒ අනුව මැයි 15, 16, 17 දින තුනේ දී මොරොන්තුඩුව නගරය දර්ශනීය වෙසක් පහන්, බෞද්ධ කොඩිවැල් සහ විශාල ප්‍රමාණයේ බෞද්ධ කොඩිවලින් හා වෙසක් කූඩුවලින් ඒකාලෝක කිරීමට නියමිත ය.

කළුතර මධ්‍යම විශේෂ කළුතර දිසා සංචාරක

 

නව අදහස දක්වන්න