පාසල් වල අනෙකුත් ශ්‍රේණි ආරම්භය පිළිබඳ නිවේදනයක් | දිනමිණ

පාසල් වල අනෙකුත් ශ්‍රේණි ආරම්භය පිළිබඳ නිවේදනයක්

 
රජයේ පාසල්වල අනෙකුත් සියලුම ශ්‍රේණි ලබන සතියේ ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබේ. 
 
අධ්‍යාපන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අද (15) පාර්ලිමේන්තුවේ දී මේ බව ප්‍රකාශ කළේය

නව අදහස දක්වන්න