බීමත්ව යතුරුපැදි ධාවනය කර 4කට 25000 බැගින් දඩ | දිනමිණ

බීමත්ව යතුරුපැදි ධාවනය කර 4කට 25000 බැගින් දඩ

බීමත්ව යතුරු පැදි ධාවනය කිරීමේ චෝදනාවට වරද පිළිගත් යතුරු පැදිකරුවන් සිවු දෙනෙකුගෙන් එක් අයකුට රුපියල් 25000ක් බැගින් රුපියල් ලක්ෂයක දඩයක් ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත් ශිලනි චතුරන්ති පෙරේරා මහත්මිය 04 වෙනිදා නියම කළාය. දඩ නියම වූ රියැදුරන් සිවුදෙනාගේ රියැදුරු බලපත්‍රය එක් මාසයකට තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලෙසට ද නියම කෙරුණි. උතුරු වැලිවේරිය, අමුණුගොඩ, 03 වන පටුමඟ ගනේමුල්ල සහ උළුකඩේ හංදිය, ගණේමුල්ල යන ලිපිනයන් හි පදිංචි ඩී. එම්. දනුෂ්ක සංජීව, ඒ. ආර්. සාලිය රුද්‍රිගු, එල්. ඒ. සංජය පෙරේරා සහ කේ.ඒ.එස්. ලහිරු චතුරංග යන යතුරු පැදිකරුවන් සිවු දෙනාගෙන් එක් අයෙකුට රුපියල් 25000 බැගින් මෙසේ දඩ නියම වී රියැදුරු බලපත්‍රය එක් මාසයකට තාවකාලිකව අත්හිටුවුණි. ගණේමුල්ල පොලිස් ස්ථානයේ නඩු මෙහෙයුම් අංශයේ පො. කො. මාධව දුනුතිලක (84556) නිලධාරියා පැමිණිලි මෙහෙය වූහ.

ගම්පහ සමූහ - ටෝනි කරුණානායක

නව අදහස දක්වන්න