අභාවයන් | දිනමිණ

අභාවයන්

ටී.එම්.ආර්.බී. තෙන්නකෝන් මහතා - (අතිරේක ලේකම් - කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය,​ සභාපති - ඇඟලුම් කර්මාන්ත පුහුණු ආයතනය,​ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් - පේෂකර්ම කෝටා සභාව) - උපේන්ද්‍රා යන අයගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා වූද,​ සංජීව හා රනිල් යන අයගේ ආදරණීය පියාණන් වූද,​ රීටා,​ රිවි,​ සචින් හා මේනුක යන අයගේ ආදරණීය සීයා වූද,​ ටී.එම්.ආර්.බී. තෙන්නකෝන් මහතා අභාවප්‍රාප්ත විය. දේහය මහජන ගෞරවය සඳහා 2023 ජූනි 25 වෙනි දින ඉරිදා කොළඹ 08,​ ඇල්විටිගල මාවත අංක 2බී,​ දෙවන මහලේ පිහිටි ජයරත්න මල් ශාලාවේ ලෝටස් ශාලාවේ තබනු ඇත.
038413

 

නව අදහස දක්වන්න