උමා ඔය ව්‍යාපෘතියෙන් නුදුරේ දීම විදුලිය | දිනමිණ

උමා ඔය ව්‍යාපෘතියෙන් නුදුරේ දීම විදුලිය

උමා ඔය ජලවිදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය ඔස්සේ තව මාස කිහිපයකින් මෙරට විදුලිබල පද්ධතියට විදුලිය සැපයිය හැකි බව එම ව්‍යාපෘති සමාගම පවසයි.
 
උමා ඔය බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් සමාගම වන ෆරාබ් ආයතනයේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය අලි වකිලි, උමා ඔය ව්‍යපෘති කළමනාකරු සහ එම සමාගමේ නියෝජිතයන් පිරිසක් ඊයේ විදුලිබල සහ බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේදී හමුවූ අවස්ථාවේ දී  මේ බව සදහන් විය.
 
උමා ඔය විදුලි බලාගාරයේ පළමු කොටසේ ඉදිකිරීම් නිමකර මේ වසරේ අගෝස්තු මාසයේදී ජාතික පද්ධතියට එක්කිරීමටද, දෙවන කොටස මේ වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී ජාතික පද්ධතියට එක් කිරීමටද හැකිවන බව එම නියෝජිතයන් සදහන් කර ඇත. 
 
උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති යටතේ ජාතික පද්ධතියට එකතුවන සම්පූර්ණ විදුලිබල ධාරිතාව මෙගාවොට් 120 කි.
 
මෙම සාකච්ඡාවට විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශ නිළධාරීන්, විදුලිබල මණ්ඩලය, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සහ ෆරාබ් ආයතනවල නියෝජිතයන් ද සහභාගි විය. 

නව අදහස දක්වන්න