රුපියල තවත් ශක්තිමත් වෙයි | දිනමිණ

රුපියල තවත් ශක්තිමත් වෙයි

අමෙරිකානු ඩොලරයේ ගැනුම් මිල දිගු කලකට පසු රුපියල් 300ට වඩා අඩු වී ඇති බව ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කරයි 
 
ඒ අනුව ඩොලරයේ ගැනුම් මිල සඳහන් වන්නේ රුපියල් 299.21ක් ලෙසට සටහන් වෙයි
 
එසේම ඩොලරයේ විකිනුම් මිල සඳහන් වන්නේ රුපියල් 312.37ක් ලෙසටය.
 

නව අදහස දක්වන්න