ජනපතිගෙන් විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් | දිනමිණ

ජනපතිගෙන් විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

විදුලිය ,සුව සේවය ,ඉන්ධන සැපයීම,ඛනිජ තෙල් නිශ්පාදන අත්‍යාවශ්‍ය සේවවන් බවට පත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

 

ජනපති නියමයෙන් ජනාධිපති ලේකම්වරයාගේ අත්සනින් යුතුව මෙම නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.

නව අදහස දක්වන්න