කළුතර දැරියගේ මරණයට නිහඬ විරෝධතාවයක් | දිනමිණ

කළුතර දැරියගේ මරණයට නිහඬ විරෝධතාවයක්

කළුතර පස් මහල් ගොඩනැගිල්ලෙන් ඇද වැටී මිය ගිය සිසුවියගේ මරණයට සම්බන්ධ  සැකකරුවන්   අතරින් කිහිප දෙනෙකු අද (15) නැවත කලුතර අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබේ .
 
එම සිද්ධියේදී  මියගිය සිසුවියගේ  ඡායාරූපයක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්  මව ඇතුළු සියයකට වැඩි පිරිසක් කළුතර නගරයේ  නිහඬ විරෝධතාවයක නිරතවනු දැකගත හැකි විය.                       

නව අදහස දක්වන්න