සුකොමළ දෑතට මුහුදුත් බාරයි | දිනමිණ

සුකොමළ දෑතට මුහුදුත් බාරයි

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට කාන්තා නාවිකයන් හට මුහුදු රාජකාරීන් සඳහා අවස්ථාව විවර කරමින්, කාන්තා නිලධාරීන් දෙදෙනකු සහ කාන්තා නාවිකයන් පස් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත පළමු කාන්තා නාවික කණ්ඩායම මුහුදු රාජකාරි සඳහා පෙරේදා (11) ශ්‍රී ලංකා නාවික ගජබාහු නෞකාව වෙත අනුයුක්ත විය.

නාවික හමුදාව තුළ මෙතෙක් පිරිමි නාවිකයන් හට පමණක් සීමා වී තිබූ නෞකා සහ යාත්‍රාවන්ගේ රාජකාරි සඳහා කාන්තා නාවිකයන් හටද අවස්ථාව විවර කිරීමට නාවික හමුදාව විසින් ගත් තීරණයකට අනුව, වෙරළබඩ මුර යාත්‍රා හැසිරවීමේ මූලික පාඨමාලාව හැදැරීම සඳහා කාන්තා නිලධාරීන් සහ නාවිකයන් වෙත පසුගිය 2022 වර්ෂයේ ඔක්තෝබර් මාසයේදී අවස්ථාව සලසාදීම සිදු කෙරිණි. එහිදී, මූලික ජලතරණය, නාවික ශිල්පය, ගිනි නිවීම, පණිවිඩ හුවමාරුව, සංග්‍රාමික ප්‍රථමාධාර පිළිබඳ මෙන්ම නෞකා හා යාත්‍රාවන්ගේ විදුලි හා විද්යුත් පද්ධතිය පිළිබඳවද න්‍යායික හා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් දීම ත්‍රිකුණාමලය, නාවික හා සාගරික විද්‍යාපීඨයේදී සහ නාවික තටාකාංගණයේදී සිදු කෙරිණි. කලාපීය නාවික හමුදාවන් මෙන්ම ලොව අනෙකුත් බොහෝ නාවික හමුදාවන්ද නෞකාවන්හි මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා කාන්තා නාවිකයන් ඵලදායි ලෙස යෙදවීම සිදු කරනු ලබන අතර, ඉදිරියේදී කාන්තා නිලධාරීන් සහ කාන්තා නාවිකයන් මෙලෙස මුහුදු රාජකාරි සඳහා ඵලදායි ලෙස යෙදවීමට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව අපේක්ෂා කරයි.

රක්ෂණ ශ්‍රියන්ත

නව අදහස දක්වන්න