බස්නාහිර-දකුණු සබරගමු පළාත්වලට නායයෑම් රතු එළි | දිනමිණ

බස්නාහිර-දකුණු සබරගමු පළාත්වලට නායයෑම් රතු එළි

කොළඹ, ගාල්ල, කළුතර, කෑගල්ල, මාතර, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයන්හි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 16ක් සඳහා අද (13) පස්වරු 6.30 දක්වා වලංගු වන පරිදි නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව පාලින්ද නුවර, වළල්ලාවිට, පිටබැද්දර, ඇහැළියගොඩ, කිරිඇල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස සඳහා නායයෑම් පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ යුතු දෙවැනි අදියරේ අනතුරු ඇඟවීම ජාතික ගොඩනැඟිලි පර්යේෂ‍ණ සංවිධානය විසින් සිදු කර තිබේ. සීතාවක, පාදුක්ක, නාගොඩ, නෙළුව, බද්දේගම, යක්කලමුල්ල, ඇල්පිටිය, බුලත්සිංහල, යටියන්තොට, දැරණියගල, කොටපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස සඳහා නායයෑම් පිළිබඳ විමසිලිමත් වීමේ පළමුවැනි අදියරේ අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයද නිකුත් කර ඇත.

නව අදහස දක්වන්න