ඩෙංගු මර්දනය වෙනුවෙන් විශේෂ දින දෙකක් ප්‍රකාශයට | දිනමිණ

ඩෙංගු මර්දනය වෙනුවෙන් විශේෂ දින දෙකක් ප්‍රකාශයට

2023 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්ත වීම පාලනය කිරීමේ අරමුණෙන් 2022 දෙසැම්බර් මස 30 වන සිකුරාදා සහ 31 වන සෙනසුරාදා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන දින වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය නිවේදනය කර තිබෙයි.
 
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ වාර්තා අනුව ගිය වසරේ (2021) වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන්ට වඩා දෙගුණයක් පමණ ඩෙංගු රෝගී මේ වසර අවසානය වන විට වාර්තා වී ඇත.
 
එම වාර්තා වලට අනුව 2022 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මස 26 දින වන විට අප රට තුළ ඩෙංගු බවට සැක කටයුතු රෝගීන් 75,434ක් වාර්තා වී ඇත.
 
පසුගිය සති හතරක කාලය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තා වීමේ සීඝ්‍ර වර්ධනයක් රට පුරාම නිරීක්ෂණය වූ බවද දිනකට රෝගීන් 200ත් 300ත් අතර ප්‍රමාණයක් රෝහල් වලින් වාර්තාවීමේ ප්‍රවණතාවයක් දක්නට ඇති බවද සදහන් වෙයි.
 
මේ තත්ත්වය මත 2023 ජනවාරි මාසය වන විට ඩෙංගු රෝගීන් විශාල ප්‍රමාණයක් රට පුරා වාර්තා වීමේ විශාල අවදානමක් පවතින බව ද සෞඛ්‍ය අංශ අවධාරණය කරයි
 
මේ තත්ත්වය මඟ හරවා ගැනීම වෙනුවෙන් ඩෙංගු මර්දන දින දෙකක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.
 
එම දෙදින තුළ සියලුදෙනා තම නිවස තුළ සහ නිවස අවට මදුරුවන් බෝවිය හැකි ස්ථාන සොයා බලා ඒවා ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. එයට අමතරව තමා රාජකාරී කරන ස්ථානය සහ තම ප්‍රෙද්ශයේ පොදු ස්ථාන වල මදුරුවන් බෝ විය හැකි ස්ථාන සොයා බලා ඒවා ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. තම ආයතනය තුළ මෙම කටයුතු සාර්ථකව සිදුවෙන බවට ආයතන ප්‍රධානීන් විසින් වග බලාගත යුතුය.
 

නව අදහස දක්වන්න