ප්‍රමාද වැඩියි | දිනමිණ

ප්‍රමාද වැඩියි

දුම්රිය කාල සටහන අනුව දුම්රිය ධාවනය කිරීම මසක පමණ කාලයක සිට සම්පූර්ණයෙන්ම අක්‍රිය වී තිබේ. ඒ තත්ත්වයට හේතුවී තිබෙන ප්‍රධාන හේතුව බවට පත්ව තිබෙන්නේ දුම්රිය මාර්ගය, දුම්රිය පාලම් ඇතුලු තැන් අබලන් තත්ත්වයක පැවැතීමය.මෙසේ දුම්රිය මාර්ග සහ පාලම් අබලන් තත්ත්වයට පත්ව තිබෙන්නේ ඒවායේ නඩත්තු කිරීම් නවතා දැමීමය. එයට හේතු ලෙස බලධාරීන් පවසන්නේ මුදල් නොමැතිකම සහ ඩොලර් හිඟයයි. එහෙත් මේ තත්ත්වය නිසා දැඩි අපහසුතාවට පත්ව සිටින්නේ දුම්රියෙන් රැකියා සඳහා යන පිරිස්ය. මාර්ගයේ බාධා පමණක් නොව සංඥා පද්ධතිය සහ දුම්රිය පාලක මැදිරියේ නිලධාරීන්ගේ දුර්වලතාද බලපානු ලබයි. එනිසා මේ ගැන අවධානය යොමු කර දුම්රිය ප්‍රමාදය වැළැක්වීම සඳහා පියවර ගන්නා ලෙස අප දුම්රිය බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

 

ජානක වික්‍රමනායක

වේයන්ගොඩ

නව අදහස දක්වන්න