අල්ලස් කොමිසම ඉවත් කරගත් නඩු 28ක් නැවත පවරයි | දිනමිණ

අල්ලස් කොමිසම ඉවත් කරගත් නඩු 28ක් නැවත පවරයි

අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් ඉහළ අධිකරණවල පවරා තිබූ විවිධ හේතු මත ඉවත් කරගත් නඩු 28ක් නැවත පැවරීමට කොමිෂන් සභාව පියවර ගෙන ඇත.

දේශපාලනඥයන්, රාජ්‍ය නිලධාරීන් සාමාන්‍ය පුද්ගලයන් ඇතුළු විවධ මට්ටම්වල පුද්ගලයන්ට එරෙහිව පවරා තිබූ නඩු 28ක් ඒ අනුව මහාධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ බව එහි ප්‍රකාශකයෙක් ‘දිනමිණ‘ට පැවැසීය.

පසුගිය කාලයේ පවරා තිබූ නඩු ඉවත් කරගැනීම සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව සමාජයේ මහත් කතාබහට ලක් විය.

සුභාෂිණී සේනානායක

නව අදහස දක්වන්න