අභාවයන් | දිනමිණ

අභාවයන්

කුසුම් කාන්ති අක්මීමන මහත්මිය - (විවාහයට පෙර ද සිල්වා) - නැසීගිය මංගලසේන ද සිල්වා මහතාගේ සහ ලීලා චන්ද්‍රා ජයසිංහ මහත්මියගේ දියණිය වූද,​ නැසීගිය අතුල අක්මීමන මහතාගේ භාර්යාව වූද,​ අවිශ්කා අක්මීමන (ගුවන් හමුදාව) ගේ මෑණියන් වූද,​ චන්ද්‍රා කීගල් සෝමරත්න,​ සුනිල් සේනාරත්න,​ ලක්ෂ්මි,​ ගවේෂ්,​ අශාන් (කැලිෆෝනියාව ඇමරිකාව) අශෝකා,​ ගාමිණී,​ විජිත,​ ශ්‍රියානි,​ උපාලි,​ චන්ද්‍රිකා යන අයගේ සොහොයුරිය වූද,​ කුසුම් කාන්ති අක්මීමන මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වූවාය. අවමංගල කටයුතු ජයරත්න මල්ශාලාව කනත්ත සුසාන භූමිය,​ බොරැල්ලහිදී 2021/​04/​30 වන දින සවස 5.00 ට සිදු කෙරේ.
032277

 

නව අදහස දක්වන්න