මෙතෙක් සොයා ගත් විශාලම කසළ තේ තොගය ලොකු පුටුවල බලපෑමට මුදා හරී | දිනමිණ

මෙතෙක් සොයා ගත් විශාලම කසළ තේ තොගය ලොකු පුටුවල බලපෑමට මුදා හරී

සෝඩියම් කිලෝ 235ක් පෙරස් කිලෝ 19ක් සීනි පැණි බෝතල් 138ක් දුඹුරු කුඩු කිලෝ 05ක්

නැවත ඔවුන්ටම දීලා

මාස 4ක් වැසිය යුතු කර්මාන්ත ශාලාව  දින කිහිපයකින් අරින්න අවසර ලැබිලා

අපනයනය කිරීම සඳහා කසළ තේවලට විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය කලවම් කරමින් සිටියදී පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය මඟින් අත්අඩංගුවට ගත් තේ තොගය හා කර්මාන්ත ශාලාව ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලයේ ඉහළ නිලධාරීන්ගේ බලපෑම මත නිදහස් කර ඇතැයි දිනමිණට වාර්තා වේ. කසළ තේ කිලෝ එක් ලක්ෂ තිස් හත් දහසකට කර්මාන්ත ශාලාව තුළම විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය කලවම් කරමින් මහා පරිමාණයෙන් තේ නිපදවමින් සිටියදී පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය මගින් මේ කර්මාන්ත ශාලාව හා තේ තොගය මීට මාස දෙකකට පෙර අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණි.

මෙවැනි වංචනික ක්‍රියාවක් සිදු වුවහොත් අදාළ කර්මාන්ත ශාලාව මාස 04ක් වසා තබා අදාළ තේ තොගය විනාශ කිරීම ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය විසින් සිදු කළ යුතුව තිබුණද එම තේ තොගය නිදහස් කරමින් කර්මාන්ත ශාලාව මාස 04කට පෙර විවෘත කිරීමට තේ මණ්ඩලය අවසරදී තිබේ.

මෙතෙක් ඉතිහාසයේ එසේ වංචනික ක්‍රියාවන්ට හසුවූ සෑම කර්මාන්ත ශාලාවක්ම යළි විවෘත වූයේ මාස 4කට පසුව වුවද මේ ගම්පොල, වේලම්බඩ නිල්දලුකන්ද තේ කර්මාන්ත ශාලාව කිසිදු විමර්ශනයකින් තොරව දඩ මුදලකට පමණක් යටත්ව දින කිහිපයකින් විවෘත කිරීමට තේ මණ්ඩලය විසින් අවසරදී තිබේ.

සෝඩියම් කිලෝ 235ක් පෙරස් කිලෝ 19ක් සීනි පැණි බෝතල් 138ක් සහ හඳුනා නොගත් දුඹුරු කුඩු කිලෝ 05ක් සමඟ මෙතෙක් ඉතිහාසයේ හඳුනා ගත් විශාලම කසළ තේ තොගය නැවත තේ කර්මාන්ත ශාලාවටම ලබා දෙමින් ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය 1957 අංක 51 දරන තේ පාලන ද උල්ලංඝනය කර තිබේ.

නුවන් හෙට්ටිආරච්චි

නව අදහස දක්වන්න