“සහසක් නිමැවුම් 2020” සදහා ඇගයීම් ඇරඹෙයි | දිනමිණ

“සහසක් නිමැවුම් 2020” සදහා ඇගයීම් ඇරඹෙයි

“සහසක් නිමැවුම් 2020” ජාත්‍යන්තර නව නිපැයුම් හා නවෝත්පාදන ප්‍රදර්ශනය වෙනුවෙන්, නව නිපැයුම්කරුවන් සඳහා ප්‍රධාන අංශ 04ක් හා තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍ර 14 ක් වැනි පුළුල් පරාසයක් ඔස්සේ තරඟයට අයදුම් කිරීමට මෙවර ද අවස්ථාව හිමිවන බව ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම සදහන් කරයි. 
 
පළාත් මට්ටමේ තෝරාගැනීම් වලට ප්‍රථමයෙන් “සහසක් නිමැවුම්” පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් ලබාදීම වෙනුවෙන් දීප ව්‍යාප්ත දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවක් ද පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ. 
 
“සහසක් නිමැවුම් 2020” සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් හා අයදුම් කිරීම වෙනුවෙන් පහත සැලසුම අනුගමනය කළ යුතු ය.  
 
සබරගමුව- 2020.01.14-තාක්ෂණ විද්‍යාලය, රත්නපුර, 2020.03.02 තාක්ෂණ විද්‍යාලය, රත්නපුර
දකුණ - හම්බන්තොට- 2020.01.15- ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, අම්බලන්තොට (විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථානය), 2020.03.04 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, අම්බලන්තොට (විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථානය) 
දකුණ - මාතර-2020.01.16- තාක්ෂණ විද්‍යාලය, මාතර. 
දකුණ - ගාල්ල-2020.01.17-තාක්ෂණ විද්‍යාලය, ගාල්ල. 2020.03.06- තාක්ෂණ විද්‍යාලය, ගාල්ල
උතුරු මැද - පොළොන්නරුව-2020.01.23- රාජකීය විද්‍යාලය, පොළොන්නරුව, උතුරු මැද - අනුරාධපුර-2020.01.24-තාක්ෂණ විද්‍යාලය, අනුරාධපුර. 2020.03.10 තාක්ෂණ විද්‍යාලය, අනුරාධපුර
වයඹ-2020.01.22-උසස් තාක්ෂණ ආයතනය, විල්ගොඩ පාර, කුරුණෑගල. 2020.03.13 උසස් තාක්ෂණ ආයතනය, විල්ගොඩ පාර, කුරුණෑගල
නැගෙනහිර-2020.02.05-ශාන්ත මයිකල් විද්‍යාලය, මඩකලපුව. 2020.03.16 ශාන්ත මයිකල් විද්‍යාලය, මඩකලපුව
උතුර-2020.02.07-තාක්ෂණ විද්‍යාලය, යාපනය,2020.03.18-තාක්ෂණ විද්‍යාලය, යාපනය
ඌව-2020.01.30-තාක්ෂණ විද්‍යාලය, බදුල්ල 2020.04.27-තාක්ෂණ විද්‍යාලය, බදුල්ල
මධ්‍යම-2020.01.29-ධර්මරාජ විද්‍යාලය, මහනුවර.2020.04.24-ධර්මරාජ විද්‍යාලය, මහනුවර
බස්නාහිර - කළුතර-2020.02.12-තාක්ෂණ විද්‍යාලය, කළුතර. 2020.04.29-තාක්ෂණ විද්‍යාලය, කළුතර.
බස්නාහිර - ගම්පහ- 2020.02.13 බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය, ගම්පහ 2020.04.30-බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය, ගම්පහ
බස්නාහිර - කොළඹ-2020.02.14-කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීම් දෙපාර්තමේන්තුව, කොළඹ 10 - පුහුණු ආයතන ශ්‍රවණාගාරය. 
2020.05.16 සහ 2020.05.17- ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම, කොළඹ 08
 
එහිදී නව නිපැයුම් හා නව නිපැයුම්කරණය පිළිබඳව දැනුවත් වීමට මෙන්ම සාර්ථකව නව නිපැයුමක් බිහි කිරීම සඳහා අවබෝධයක් ලබාගැනීමට ද අවස්ථාව හිමි වේ. තව ද මෙම දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් වලට සමගාමීව පැවැත්වෙන “පේටන්ට්” (බුද්ධිමය දේපළ හිමිකම) පිළිබඳ වැඩසටහන ද නව නිපැයුම්කරුවනට අතිශයින් ප්‍රයෝජනවත් වන බව සඳහන් කළ යුතු ය.
 
“සහසක් නිමැවුම්” දැවැන්ත ප්‍රදර්ශනයක් ලෙස ජනතාව අතරට එනුයේ අදියර කිහිපයක ප්‍රතිඵලයක් ලෙසිනි. පාසල්, විශ්වවිද්‍යාල හා තෘතියික අධ්‍යාපන ආයතන, විවෘත හා වාණිජකරණ යන ප්‍රධාන අංශ හතරක් යටතේය.
 
මෙවර ප්‍රදර්ශනයේ දී විශිෂ්ට, ගුණාත්මක දේශීය නව නිපැයුම් විශාල ප්‍රමාණයක් නැරඹීමේ අවස්ථාව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට හිමි වන අතර, විදෙස් නව නිපැයුම් රැසක අත්දැකීම විඳගැනීමට ද හිමි වේ. 
 
අඛණ්ඩව නව නිපැයුම්කරණයට යොමු වන රටවල් ලෝකයේ දැවැන්තයන් බවට පත්වන අතරම නිරන්තරයෙන් නව භාණ්ඩ හා සේවා හඳුන්වා දෙයි. ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම වශයෙන් අපගේ උත්සාහය වන්නේ ද දේශීය නව නිපැයුම්කරණය දිරිගන්වමින් ඔවුන් ගේ නිපැයුම් දේශීයව හා ජාත්‍යන්තරව ප්‍රචලිත කරවමින් නිසි ඇගයීමක් ලබාදීමයි.  
 
නරඹන්නන් හට නොමිලේ ආකර්ශනීය අත්දැකීම් රැසක් විඳ ගත හැකි, ව්‍යවසායකයන් හට නව මානයන් ඔස්සේ සිතීමට ප්‍රවේශයක් ලබාදෙන “සහසක් නිමැවුම් 2020” ප්‍රදර්ශනය ජූලි මස 31 හි අගෝස්තු 01, 02 යන දිනයන් හි දී කොළඹ 10, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශන හා සම්මේලන මධ්‍යස්ථානයේදී (SLECC) පැවැත්වීමට නියමිත ය. 
 
“සහසක් නිමැවුම් 2020” පිළිබඳ සියළුම තොරතුරු http://slic.gov.lk/sn2020/ වෙබ් පිටුව ඔස්සේ ලබා ගත හැකිය. 
 

නව අදහස දක්වන්න