ජාතික මදුරු මර්දන සතියක් | දිනමිණ

ජාතික මදුරු මර්දන සතියක්

ජාතික මදුරු මර්දන සතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය තීරණය කර තිබේ.
 
ඊසාන දිග මෝසම් වර්ෂාවත් සමඟ ඉහළ යා  හැකි ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව අවම කීරීමේ අරමුණින් සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ උපදෙස් අනුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය සහ ඩෙංගු මර්දනය පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය ඒකාබද්ධව “ජාතික මදුරු මර්දන සතියක් 2018 සැප්තැම්බර් 26 සිට ඔක්තෝබර් 02 දක්වා” ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.
 
2018 වර්ෂය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් වාර්ථාවීමේ සැලකිය යුතු අඩුවීමක් පෙන්නුම් කරන අතර මෙය 2017 වර්ෂය සමග සැසදීමේදී එය 70% පමණ අඩුවීමකි. 
 
මේ තත්වය ලගා කර ගැනීම සඳහා ප්‍රජා දායකත්වය වැදගත් සාධකයක් වූ අතර තිරසාර ඩෙංගු මර්දනයක් සඳහා මෙම තත්වය පවත්වා ගැනීම ඉතා වැදගත්වේ. 
 
දිවයින පුරා සිදු කරනු ලබන පරිශ්‍ර පරීක්ෂණ වාර්තා අනුව, මදුරුවන් බෝවිය හැකි ස්ථාන තව දුරටත් පවතින බව වාර්ථාවේ. 
 
පාසල් සහ ඉදිකිරීම් පරිශ්‍ර ආශ්‍රිතව මෙම තත්වය වඩාත් දැඩි බව හදුනාගෙන ඇත.
 
දිවයින පුරා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ටාශ 175ක ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු සලසා ඇත. 
 
මෙම සතිය තුළදී තෝරාගත් අවදානම් කලාප වල පරිශ්‍ර පරීක්ෂාව සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව වාර්තා වෙයි.
 
මෙම පරිශ්‍ර පරීක්ෂණ කටයුතු සදහා ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය, ත්‍රිවිධ හමුදාව, සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය සහ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය කණ්ඩායම්,සාමාජිකයන් 6000කගේ දායකත්වය ලබාගන්නා අතර ගම් මට්ටමින් ග්‍රාම නිලධාරීන් හා සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේද සහයෝගය ලබා ගැනීමට නියමිතය.
 
 

නව අදහස දක්වන්න